E-konsultation

Ögonsmärta: orsaker, symtom, diagnostisering och behandling

De flesta upplever förr eller senare ögonsmärta. Ibland försvinner smärtan av sig själv, men ibland kan det vara ett tecken på allvarligare problem. Konsultera din ögonläkare om du upplever ögonsmärta för att diagnostisera orsaken och få en lämplig behandling ordinerad.

Vanliga orsaker till ögonsmärta

Orsaken till obehag i ögat eller ögonsmärta kan bero på besvär med ögat eller dess delar såsom:

 • Hornhinnan – den transparanta hinnan som täcker ögats främre del och bryter ljusstrålar
 • Sklera – en stel, vit och fibrös beläggning på ögongloben, som skyddar och stärker ögongloben
 • Bindhinna – en mycket tunn, genomskinlig bindvävshinna mellan ögonlocken och ögongloben
 • Iris – det är den färgade delen av ögat med pupillen i mitten
 • Ögonhålan är en benhålighet som innehåller ögat och ögats muskler
 • Ögats rörliga muskler – det är de muskler som finns runt omkring ögat
 • Optiska nerver – är nerverna som överför visuell information och nervimpulser till hjärnan
 • Ögonlocken är den yttre delen av ögat och som fördelar fukt över ögats yta.

Möjliga besvär med ögonen:

Blefarit. Inflammation eller infektion i ögonlocket som orsakar ögonsmärta eller irritation.

Bindhinneinflammation Inflammation i bindhinnan orsakad av allergier eller infektioner (virala eller bakteriella). Blodkärlen i bindhinnan blir blodöverfyllda, vilket vanligtvis leder till att ögats vita yta blir röd. Symtom kan även vara klåda och bristningar.

Kornealerosion/hornhinneerosion. Repor på hornhinnan kallas erosion och kan vara extremt smärtsamma. Hornhinnan kan skadas av dina fingrar, en trädgren eller till och med en tennisboll. Med receptbelagda antibiotiska ögondroppar utskrivna av en läkare försvinner hornhinneerosionen vanligtvis utan några allvarligare konsekvenser.

Hornhinneinfektioner (keratit). Hornhinneinflammation eller infektion som orsakas av bakteriella eller virala infektioner. Den här typen av infektion är oftast associerad med kontaktlinser som inte tas ut nattetid eller som inte har blivit ordentligt rengjorda och desinficerade.

Främmande objekt. Oavsett vad som kommer in i dina ögon – smuts, växtskräp eller rester från kontaktlinser – är det vanligtvis enbart irriterande för ögat och sköljs enkelt bort med tårar eller vatten. Dock kan hornhinneerosion uppstå om det främmande objektet inte avlägsnas.

Glaukom. Detta är en ögonsjukdom som vanligtvis inte har några redan befintliga symtom. Men i fall med smalvinkelglaukom kan ett tryck plötsligt kännas i ögat. Symtom vid glaukom inkluderar svår ögonsmärta, illamående, kräkningar, huvudvärk och dålig syn. Om du upplever dessa symtom bör du besöka din ögonläkare omedelbart, annars kan du bli blind.

Irit eller uveit. Inflammation i ögat kan orsakas av trauma, infektioner eller autoimmuna sjukdomar. Symtom: smärta, röda ögon och ofta försämrad syn.

Optisk neurit. Detta är en inflammation i den optiska nerven mellan ögongloben och hjärnan. Den orsakas oftast av multipel skleros eller andra autoimmuna sjukdomar och infektioner. Symtom: synförlust samt stort obehag när du tittar från sida till sida.

Bihåleinflammation. Infektion i en av bihålorna kan orsaka tryck bakom ögonen och smärta i ett eller båda ögonen.

Vagel. Inflammation i en talgkörtel på ögonlocket och intilliggande ögonlockskörtlar.

Övriga symtom

Ögonsmärta kan förekomma enskilt eller i kombination med andra symtom såsom:

 • Försämrad syn
 • Ögonsekret (kan vara genomskinligt, tjockt eller poröst)
 • Känsla av främmande föremål – en känsla, inbillad eller verklig, av att någonting finns i ögat
 • Huvudvärk
 • Ljuskänslighet
 • Illamående eller kräkningar
 • Röda ögon
 • Tårande ögon
 • Ögonlocken klibba ihop på grund av sekret efter sömn

Symtom som uppstår tillsammans med smärtande ögon kan hjälpa till att fastställa orsaken till smärtan.

Undersökningar för att diagnostisera ögonsmärta

Tveka inte att besöka en ögonläkare om du känner smärta i ögonen, speciellt om du upplever försämrad syn, huvudvärk, illamående eller kräkningar. En ögonläkare kommer göra allt som krävs för att fastställa orsaken till ögonsmärtan:

 • Genomföra undersökning där spaltlampa används med ett starkt ljus för att se hela ögats struktur.
 • Applicera ögondroppar som förstorar pupillen så att läkaren kan undersöka ögonbotten.
 • En intraokulär tryckanordning (topometer) används för att mäta intraokulärt tryck och kan upptäcka högt tryck orsakat av glaukom.

Behandling

Att uppsöka en ögonläkare är det enda sättet att hitta orsakerna till ögonsmärtan och få rätt behandling. Din syn är ovärderlig. Skydda den genom att ta ögonsmärta på allvar.