E-konsultation

Integritetspolicy

Lirema Sverige AB Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, Sverige, org.nr. 556981-2414 (vi, oss, vår, vårt) skyddar våra kunders (du, dig, din, dina) personuppgifter genom att tillämpa högsta möjliga tekniska och rättsliga skyddsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Nedan kan du läsa mer om de viktigaste bestämmelserna i vår policy om skydd av personuppgifter.

 1. Vilka personuppgifter är det som vi insamlar, lagrar och använder?

Personuppgifter som möjliggör för oss att kunna identifiera dig, bland annat:

 • Förnamn och efternamn;
 • Personlig kod;
 • Bostadsadress
 • Telefonnummer, e-postadress
 • Bankkort- eller kreditkortnummer
 • Personnummer
 • Anställningsort
 • Hälsouppgifter
 • Övrig information som du kan ha lämnat.

Vi kan också komma att insamla, lagra och använda information om dina besök på denna webbplats (och/eller mobilapplikation) och din användning av denna webbplats (din IP-adress, geolokalisering, typ av webbläsare, från vilken webbplats du har vidarekopplats, hur länge och ofta du besöker vår webbplats).

Om du lämnar uppgifter till oss om en annan person, utgår vi från att du har den personens tillstånd att göra detta.

Endast ett begränsat antal medarbetare på vår klinik och tredjepersoner som utför tjänster för vår räkning avseende IT, marknadsföring och juridiska ärenden kan få tillgång till dina personuppgifter och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för att dina personuppgifter ska bli korrekt behandlade. Dessa personer är föremål för stränga krav för att skydda konfidentiell information.

2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du lämnar dem till oss:

 • på våra kliniker eller på vår webbplats genom att fylla i registreringsformuläret eller köpa tjänster/varor eller genom att beställa en konsultering;
 • genom att skriva ett e-postmeddelande till oss, genom att lämna en kommentar, genom att ringa oss eller på annat sätt;
 • Det kan också hända att vi får dina personuppgifter från din arbetsgivare. I sådant fall ska du ha gett ditt tillstånd till detta.

3.Cookies

3.1. Cookies och liknande tekniker

Vi kommer här att använda ordet ”cookies” för att beskriva cookies och andra liknande tekniker, t.ex. pixeltaggar, web beacons, clear GIFs.

3.2. Användande av cookies

I samband med dina besök på våra webbplatser är det vår ambition att kunna erbjuda dig ett innehåll och funktioner som är anpassade efter dina behov vilket gör att vi behöver använda cookies. Cookies är små textfiler med data som lagras i din webbläsare. De hjälper oss att känna igen dig som en återkommande besökare på en viss webbplats, att spara historiken över dina besök och att anpassa innehållet. Cookies gör det även möjligt för oss att: se till att webbplatsen fungerar smidigt, se hur länge dina besök varar och hur ofta du besöker oss samt insamla statistisk information om antalet besök på webbplatsen. Genom att analysera dessa uppgifter kan vi förbättra våra webbplatser och göra dem mer användarvänliga. Här är några exempel på hur vi använder cookies:

 • Med hjälp av cookies kan vi identifiera hur många unika användare som besöker webbplatsen på en och samma gång så att vi kan försäkra oss om att allt fungerar snabbt och smidigt;
 • Med hjälp av cookies kan vi analysera informationen från unika användare som besöker webbplatsen så att dess funktioner kan anpassas efter dina behov och önskemål.

3.3. Cookies som används på våra webbplatser kan kategoriseras enligt nedan:

 • Nödvändiga cookies behövs för att vår säkra webbplats ska kunna utföra sina viktigaste funktioner. Dessa cookies gör att du kan navigera runt på webbplatsen och använda de funktioner du föredrar, och ger dig bland annat tillgång till säkra platser på webbplatsen. Utan dessa cookies skulle vi inte kunna tillhandahålla de tjänster som får denna webbplats att fungera.
 • Funktionscookies används för att insamla anonym information om hur besökarna använder webbplatsen. Genom att lämna information om besökta områden, spenderad tid på webbplatsen och eventuella problem, t.ex. felmeddelanden, kan dessa cookies hjälpa oss att förstå hur besökarna uppträder på webbplatsen. Sådan information gör att vi kan förbättra funktionerna på vår webbplats.

3.4. Cookies gör att vi kan insamla denna information:

 • Vi kan komma att använda våra besökares IP-adresser för att administrera våra webbplatser och göra diagnoser av serverfel. En IP-adress är en unik kod som identifierar en dator på nätet. Den kan användas för att identifiera besökaren och insamla demografisk information av olika slag. De flesta internetservrar gör detta.
 • Vi använder cookies för att insamla information om hur tjänsterna används. Ovan finns en beskrivning vilka typer av cookies vi använder.

3.5. Hur vi använder och raderar cookies

När du använder en webbläsare för att få tillgång till vårt innehåll kan du ändra inställningarna så att du godkänner alla cookies eller så att alla cookies tas bort eller begära att få information om cookies. Webbläsarna skiljer sig åt i vissa avseenden, så om du inte vet hur du ändrar inställningarna för cookies kan du använda hjälpfunktionen i din webbläsares verktygsfält för att få besked om hur du ska göra. Ditt operativsystem kan ha ytterligare funktioner för cookiefunktionerna. Om du inte vill att dina uppgifter blir insamlade av cookies har de flesta webbläsare en enkel funktion för blockering av cookies. För mer information om hantering av cookies, besök http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Observera att vissa tjänster kan kräva cookies för att fungera. När cookies avaktiveras kan dock vissa tjänster helt eller delvis fortfarande vara tillgängliga.

3.6. Övrig information om användandet av cookies

Utöver våra cookies, tillåter vi vissa tredjeparter att lägga in cookies på våra webbplatser som installeras och används på din dator. I sådana fall är berörda tredjeparters integritetspolicyer tillämpliga på användandet av cookies.

*Lägg märke till att klinikens Facebook-konton tillämpar Facebooks policy om cookies.

3.7. Vi använder följande cookies på vår webbplats:

Första typen av cookies – observera att när du går in på vår webbplats i syfte att använda den kommer följande cookies att läggas in i din dator:

Namn på cookie Ändamål med behandlingen När har cookien skapats Tillämpat upphörandedatum Använda uppgifter
PHPSESSID Huvudanvändarens
sessions-ID
När användaren går in på webbplatsen Efter sessionen Databasnyckel
_icl_current_language Cookien ska spara användarnas
språkval
När användaren går in på webbplatsen 1 dag Kod på valt
språk
fc_sb_# TCookien ska
ange vilket formulär som redan fyllts i och skickats
När formuläret arkiveras och när det skickas till webbplatsen 10 år Värde 1 eller 0 ska tilldelas beroende på om formuläret godkändes eller inte

Ovan angivna cookies har till uppgift att överföra information via elektroniska kommunikationsnätverk. Du kan radera eller blockera alla dessa cookies eller delar av dem genom att ställa in din webbläsare. Observera dock att din webbläsare helt eller delvis då kommer att få försämrade funktioner.

Andra typen av cookies – avsedda att insamla information för beräkning av närvaro (för statistiska ändamål), för att erbjuda ett innehåll som matchar besökarnas intressen och spara deras besökshistorik. Vår webbplats använder sig inte av denna typ av cookies, men vi ger ändå information om dem för att informera om att våra samarbetspartners kan använda denna typ av cookies. Om användaren misstänker att den här typen av cookies används utan hans/hennes medgivande bör användaren vända sig till berörd samarbetspartner till oss.

3.8. Lista över och kontaktuppgifter till våra samarbetspartners:

4. Användandet av dina personuppgifter (ändamål)

De personuppgifter som beskrivs på denna webbplats ska användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller i relevanta delar av denna webbplats. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Att tillhandahålla tjänster som du har beställt hos våra kliniker;
 • Att göra förberedelser inför konsultationer som du beställt (via telefon, på kliniken eller via nätet) (betalade eller kostnadsfria tjänster);
 • Direkt marknadsföring under förutsättning att du frivilligt har gett ditt tillstånd eller i samband med erbjudanden om liknande tjänster till våra klienter/patienter;
 • Administration av förfrågningar;
 • Bokning av besök.

Vi vill informera dig om att det är Reco Sverige AB, Västmannagatan 41, 113 25 Stockholm, och inte Lirema Sverige AB, Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, org. nr. 556981-2414, som är personuppgiftsansvarig för den information som insamlas i samband med att våra besökare lämnar omdömen om oss.

5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år efter ditt senaste besök på ögonkliniken LIREMA. När det gäller bokning av besök och administration av förfrågningar lagras dina personuppgifter i 2 år.

6. Dina rättigheter

Vi garanterar att vi implementerar följande rättigheter och lämnar information om dem på din begäran eller förfrågan:

1) Rätt att bli informerad om behandlingen av dina personuppgifter;
2) Rätt att få tillgång till dina personuppgifter och veta hur de behandlas;
3) Rätt till rättelse, radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen med undantag för lagring;
4) Rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, inklusive för marknadsföringsändamål;
5) Rätt till radering av dina personuppgifter (rätten att bli glömd);
6) Rätt att begära att dina personuppgifter översänds till dig eller annan i ett standardiserat format som kan maskinläsas;
7) Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

7. Kontakt

Om du har frågor eller undrar över någonting som gäller behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kundcenter@lirema.se. Alla frågor som gäller behandlingen av personuppgifter hos LIREMAs ögonklinik ska ställas till vårt dataskyddsombud på kundcenter@lirema.se.

8. Ändringar av policy

LIREMA ögonklinik äger rätt att helt eller delvis ändra sin integritetspolicy genom att meddela om sådan ändring på sin webbplats lirema.se. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du denna policy. Tvister och oenigheter ska lösas genom förhandling. Om parterna inte kan lösa situationen ska svensk lag vara tillämplig.