Är ögonlaser lämpligt för dig?

Vänligen fyll i formuläret och få svar senast:
2018-07-26, Torsdag, kl. 16:00

[[[["field3","equal_to","Kvinna"]],[["show_fields","field4"]],"and"],[[["field11","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field12,field17,field18"]],"and"],[[["field12","equal_to","Andra aktiviteter"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field14","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field19,field20"]],"and"],[[["field22","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field23"]],"and"],[[["field24","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field26","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field27"]],"and"],[[["field31","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field51,field54,field32"]],"and"],[[["field45","greater_than","16"],["field45","less_than","26"]],[["set_value",null,"18-25",null,"field46"]],"and"],[[["field45","greater_than","25"],["field45","less_than","36"]],[["set_value",null,"26-35",null,"field46"]],"and"],[[["field45","greater_than","35"],["field45","less_than","46"]],[["set_value",null,"36-45",null,"field46"]],"and"],[[["field45","greater_than","45"],["field45","less_than","61"]],[["set_value",null,"46-60",null,"field46"]],"and"],[[["field45","greater_than","60"]],[["set_value",null,"60+",null,"field46"]],"and"],[[["field31","equal_to","Har inte best\u00e4mt mig"]],[["show_fields","field47,field51,field32"]],"and"]]
1 SYN
2 HÄLSA
3 ÖNSKEMÅl
Använder du glasögon?
Vänster öga – Styrka på dina glasögon, om du inte vet, lämna tomt…
0 /
Höger öga – Styrka på dina glasögon, om du inte vet, lämna tomt…
0 /
Använder du kontaktlinser?
Vänster öga – Styrka på dina kontaktlinser, om du inte vet, lämna tomt…
0 /
Höger öga – Styrka på dina kontaktlinser, om du inte vet, lämna tomt…
0 /
Använder du medicin dagligen (droppar, tabletter, etc.)?
Om ja, ange vilka:
0 /
Har du gjort någon form av operation tidigare?
Om ja, ange vilka:
0 /
Allergier / Övriga upplysningar om din hälsa?
Om ja, ange vilka:
0 /
Planerar du operation i närmaste framtiden?
Enligt dina uppgifter kommer våra specialister att skicka ett preliminärt svar om ögonlaser kan vara lämplig för dig. Om vår första bedömning är positiv så kommer du att få ett tidsförslag enligt önskemål.
Önskat datum för en förundersökning:
Namn
Kön
Är du gravid eller ammar du nu?
Mobil
Din Ålderyour full name
Ditt meddelandemore details
0 /
Kontakta mig via:
tillbaka
Nästa Skicka