E-konsultation

Ögontrötthet eller symtom på sjukdom: När ska jag oroa mig? 

Blixtar i ögonen, synrubbningar, oskärpa eller korta synförluster är symtom på ögontrötthet. Ögonläkaren vet att den här typen av besvär även kan vara tidiga symtom på allvarlig sjukdom. Så, när behöver du kontakta en läkare?

Vid besvär med blixtar i ögonen ska du alltid kontakta en ögonläkare. Om du reser dig upp snabbt, kan ljus framför ögonen förekomma – det är en normal reaktion på förändringar i blodcirkulationen. Men, ibland skjuter en blixt framför ögonen och första gången kanske du inte reagerar på vad som hänt. Om det upprepas bör du omedelbart rådfråga en läkare.

De första symtomen är förrädiska

”Ofta orsakas ögonblixtar av ögontrötthet s.k. astenopi, men symtomen säger inte om näthinnan bara är ansträngd eller om den faktiskt är skadad. En intensiv, omfattande grumlighet som uppstår samtidigt som blixtarna kan bekräfta sådana misstankar”, säger Arūnas Miliauskas, mikrokirurg på Lirema ögonklinik.

Glaskroppen är en klar gelé som fyller ungefär 80 procent av ögats volym. Den består av vatten, hyaluronsyra och kollagen. Efter olika ögonskador kan det bli skador på glaskroppen hos de som har svår närsynthet eller vid hög ålder. Efter 50 års ålder kan grumlig syn signalera inte bara glaskroppsavlossning, blod utan också näthinneavlossning, enligt A. Miliauskas. Diagnosen ges vanligtvis på en ögonläkarmottagning. Näthinneavlossning verkar vara vanligare hos närsynta och hos dem som fått en skada på ögat.

”Det senare är ett akut tillstånd som kräver omedelbar åtgärd. Om det lämnas obehandlat kan det leda till blindhet. Vid näthinneavlossning är det vanligt att det efter en ljusblixt, är som ett draperi som dras för ögonen. Det kan märkas på olika sidor och täcker inte nödvändigtvis hela ögat på en gång, påpekar läkaren.

Ibland kan synen förvrängas – brytningen kan orsakas av nya glasögon, men också av en grumlig ögonlins eller skadad central del av näthinnan. Den är känslig för åldersrelaterade förändringar och kan leda till retinal degeneration eller bilda ett membran som krymper näthinneskikten och orsakar symtom.

”Förändring i gula fläcken, s.k. retinal makuladegeneration, kan beroende på stadium begränsas eller behandlas med injektioner i glaskroppen. Ibland krävs även ett kirurgiskt ingrepp, vitrektomi, och längre rehabilitering”, säger A. Miliauskas av erfarenhet.

Tidig upptäckt är avgörande

Om du får ett främmande föremål inuti ögat, opereras du akut med vitrektomi. Målet är att omedelbart avlägsna det främmande föremålet. I fall av näthinneavlossning, krävs vanligtvis också särskilt kritiska åtgärder. Studier visar att operationer vid näthinneavlossning ska utföras så snart som möjligt, innan avlossningen har nått näthinnans centrum.

”Det finns patienter med tillstånd där näthinnan inte kan undersökas, men där vi misstänker att den är skadad, till exempel vid blödningar i glaskroppen. I de fall orsaken till blödningen är oklar, är det farligt att vänta. Då är akut operation nödvändig”, säger mikrokirurgen.

Vitrektomi utförs också när den naturliga eller konstgjorda linsen har sjunkit in samt då det händer vid gråstarrsoperation. Av den anledningen finns inget sätt att få dit den konstgjorda linsen stabilt. Om det intraokulära trycket ökar bör operationen utföras snabbare. Detta rekommenderas också för patienter med diabetes som utvecklar proliferativ retinopati eller för vissa medfödda näthinnesyndrom. När du tittar med båda ögonen, märker du kanske inte av mindre synrubbningar så mycket och tolererar dem, men de försvinner inte utan operation. Vanligtvis förvärras problemen med tiden och resultatet efter operation kan då bli sämre.

”Vi kirurger har ingen möjlighet att omforma näthinnan, bara skapa förutsättningar för dess återhämtning. Om du har gått i flera år med en skadad näthinna, har den svårare att återhämta sig, så vi rekommenderar att du kontaktar en läkare direkt om du har misstänkta symptom”, påpekar A. Miliauskas.

Regelbundna kontroller kan rädda synen

Om en patient har svårt att se, men kan blinka eller använda glasögon för att se bättre, finns ingen anledning till oro. Emellertid kan det i andra fall vara nödvändigt att kolla upp. Om du har varit på kontroll men problemen fortsätter, behöver du gå till en ögonläkare igen. Det spelar ingen roll hur bra specialist du var hos första gången, läkaren kan inte förutse nya blixtar, speciellt inte ny grumlig syn. Detta måste undersökas närmare.

”Åldersspannet för en riskabel period när näthinnan kan lossna eller förändras, är ganska stort, men processen börjar vid 50 års ålder. Medelåldern för fullständig näthinneavlossning är 69 år. Bara 1,7 procent av människor under 50 år får näthinneavlossning, och bara en tredjedel under 75-79 år”, säger A. Miliauskas.

För att förhindra åldersrelaterade förändringar hjälper det att äta hälsosamt, inta produkter rika på antioxidanter och hålla sig till lågmättade fetter.