E-konsultation

Ögonbesvär: Orsak, Symptom, Diagnos och Behandling

De flesta av oss upplever någon gång i livet besvär med ögonen. Ibland går det över av sig själv, andra gånger kan man behöva söka hjälp hos en ögonläkare eller optiker som undersöker orsaken och ordinerar behandling.

I den här artikeln vill vi dela med oss information om olika ögonbesvär, orsaker och behandlingar.

Ögats olika delar

Ögat är ett litet organ med en fantastisk och komplex konstruktion som för det mesta fungerar bra. Ögats delar har sin specifika funktion för att fånga ljuset och skapa bilder av verkligheten i hjärnan. Vid ögonbesvär är det bra att veta vilken del av ögat som orsakar besvären. Nedan finner du några av ögats delar:

 • Hornhinnan (kornea): ögats ”fönster”, släpper in och bryter ljuset.
 • Senhinnan (sclera): ögats yttersta vägg (ögonvitan), ger stadga åt ögat.
 • Linsen: en genomskinnlig kropp som bryter ljuset i ögat.
 • Regnbågshinnan (iris): omger och bildar pupillen och ger ögat dess färg.
 • Pupillen: öppningen i iris som kontrollerar ljusflödet.
 • Glaskroppen: geléliknande vätska som fyller ögat.
 • Retina (näthinnan): längst bak i ögat, innehåller tappar och stavar.
 • Makula (gula fläcken): den mest centrala delen av näthinnan som ger det skarpa seendet.
 • Åderhinnan (choroidea): innehåller blodkärl som försörjer delar av näthinnan med syre och näring.
 • Synnervshuvudet (papill): synnervens utgång från näthinnan.
 • Synnerven: transporterar synintryck från näthinnan till hjärnan.

Sedan har vi även ögonmusklerna som styr ögats rörelser samt ögonlocken som skyddar ögonen och håller dem fuktiga.

Vanliga besvär

Ögonen kan drabbas av många olika besvär, både små och stora. Här är några av de vanligaste problemen och vad de innebär:

Ögonlocksinflammation: är när de små körtlarna i ögonlockskanten täpps till och ger skavkänsla med torra och grusiga ögon samt ökat tårflöde.

Ögoninflammation: beror oftast på en infektion som orsakas av virus eller bakterier men det kan också bero på en allergisk reaktion eller att man fått skräp i ögat. Det ger röda och irriterande ögon med ökat tårflöde, och det kan även förekomma varbildning.

Kornealabrasion: är i grunden en ytlig reva eller rispa på hornhinnan. En kornealabrasion är inte lika allvarlig som ett sår på hornhinnan (lite större nötning) men kan ändå ge upphov till främmande kroppskänsla, ljuskänslighet och smärta. Kornealabrasion är en vanlig följd av direkt skada på ögat orsakad av till exempel nagelreva, kontaktlinser, kvistar eller främmande kropp.

Keratit: är en lokal infektion i hornhinnan som ofta orsakas av virus eller bakterier. Kan även vara en följd av felaktig användning av kontaktlinser eller trauma.

Främmande kropp: är smuts, del av en kontaktlins eller annat skräp som hamnar i ögat. Vissa gånger går det att skölja ur skräpet själv, men sitter det fast på kornea behöver skärpet avlägsnas i lokalbedövning av en ögonläkare.

Glaukom: även kallat grön starr, kan komma plötsligt eller smygande. Vid glaukom är ögontrycket förhöjt, vilket leder till synnervsskada som i sin tur ger perifer synfältsinskränkning och i värsta fall blindhet. Det finns två sorters glaukom; kronisk glaukom (öppenvinkelglaukom) och akut glaukom (trångvinkelglaukom). Vid öppenvinkelglaukom (ärftlig) förtvinar synnerver långsamt. Vid trångvinkelglaukom däremot sker en akut tryckökning och ger smärta, kraftig synnedsättning samt huvudvärk och illamående.

Regnbågshinneinflammation/irit: kan vara akut eller kronisk. Den akuta är den vanligaste formen, det är en autoimmun reaktion där irisvävnaden blir inflammerad. Ögat blir rött och värker där pupillen dras ihop, värken är ihållande och konstant samt många gånger återkommande under livet. Kronisk regnbågshinneinflammation är en långsvarig inflammation i regnbågshinnan som i de flesta fall är kopplad till andra sjukdomar, i den här formen värker sällan ögat utan inflammationen yttrar sig genom en synnedsättning.

Optikusneurit/synnervsinflammation: synnerven blir inflammerad vilket orsakar plötslig synnedsättning på ena ögat. Synnedsättningen kan utvecklas på några timmar men kan också ta flera dagar och ibland även upp till två veckor. Utöver synnedsättning kan man även uppleva smärta i eller bakom ögat. Synnervsinflammation är nära kopplad till sjukdomen MS (multipel skleros).

Vagel: är en inflammation i en talgkörtel i ett ögonlock, den är ofarlig men kan besvära. Vanliga besvär är svullnad, ömhet och rodnad i ögonlocket. Vageln brister oftast av sig själv, man kan behandla genom att massera med ögonlocket med varmt vatten och kompress. Värmen öppnar upp talgkörteln och gör att läkningen går snabbare.

Symptom

En viktig påminnelse är att ögonbesvär och ögonsjukdomar kan yttra sig på flera sätt och inte bara genom smärta. Här är några vanliga symptomer som ögonbesvär och ögonsjukdomar kan orsaka:

 • Synnedsättning
 • Kladdig eller rinnig vätska i ögonen
 • En känsla av att man ”har något i ögat” – även när det inte finns något där
 • Huvudvärk
 • Ljuskänslighet
 • Illamående
 • Röda ögon
 • Rinniga ögon
 • Variga ögon som gör det svårt att öppna dem när man vaknar

Så diagnostiseras problemet

Det finns flera sätt att ta reda på vad som orsakar besvären. Det är viktigt att göra regelbundna ögonundersökningar för att upptäcka ögonsjukdomar som inte alltid ger några besvär. Vissa besvär kanske man vet orsaken till och kan åtgärda själv. Upplever man besvär i form av synnedsättning, huvudvärk eller illamående är ett besök hos ögonläkaren eller en optiker att prioritera.

Ögonspecialister använder sig av en rad olika instrument för att diagnostisera problemet, här är tre av de vanligaste:

 • En spaltlampa, ett mikroskop som används för att undersöka ögonen.
 • En tonometer, ett instrument som mäter ögontrycket.
 • Dilaterande ögondroppar som förstorar pupillerna och underlättar vid en ögonbottenundersökning.

Det enda säkra sättet att ta reda orsaken till smärtan och andra ögonbesvär är att gå till ögonläkaren eller optikern för att vara säker på att man får helt rätt behandling.

Ögonen är värdefulla och det är viktigt att man är mån om ögats alla delar för bästa seendet. Man ska söka hjälp i tid om man upplever besvär, i vissa fall riskerar man annars att förvärra problemet genom att avvakta för länge. Kom ihåg att det alltid är bättre att ta det säkra före det osäkra!