E-konsultation
Green eye

Hur våra ögon ser

Visste du att processen att se liknar hur en kamera använder ljus för att skapa bilder? De flesta av oss tänker inte mycket på den komplexa processen för hur våra ögon ser tills dess att vi upplever besvär.

Synfel kan bero på flera olika orsaker. De vanligaste synfelen är myopi, hyperopi, astigmatism och presbyopi. Presbyopi kan inte korrigeras med ögonlaser och kommer därför inte tas upp här. Traditionellt korrigeras synfel med glasögon eller kontaktlinser. Numera blir det allt mer vanligt att många väljer korrigeras med ögonlaser vilket är ett snabbt och tryggt sätt att förbättra sitt seende.

Vad är myopi?

Om avlägsna föremål ses som suddiga bilder medan föremål på nära håll är skarpa så har du förmodligen myopi, även känt som närsynthet. Myopi beror på att ögat är för långt och bryter för starkt vilket resulterar i att ljusstrålarna som passerar ögat inte bryts korrekt på näthinnan utan en bit framför den.

Myopi kan orsakas av genetiska eller miljömässiga faktorer men kan också vara ett resultat av den ökande grad av synkrävande närarbete t.ex. läsning och användning av datorer, smartphone och surfplattor.

Med hjälp av ögonlaser kan hornhinnan “plattas till” och på så vis korrigera myopi.

Hur känner man igen hyperopi?

Ett barn som föds är vanligtvis hyperopt (översynt) men i samband med uppväxten så växer även ögat och översyntheten blir svagare. Har du som ung upplevt svårigheter att se föremål på nära avstånd? Du kanske besvärats av suddigt seende eller huvudvärk efter att ha läst, dessa är klassiska symtom vid hyperopi. Detta beror ofta på att ögat är för kort eller också att krökningen i hornhinnan och linsen är för svag vilket resulterar i att ljusstrålarna fokuseras en bit bakom näthinnan.

Ögonlaser kan korrigera kurvan på hornhinnan och eliminera viss hyperopi.

Vad är astigmatism?

Astigmatism, även kallat brytningsfel, är ett synproblem som ofta orsakas av en ojämnt krökt hornhinna vilket resulterar i att ljusstrålarna fokuseras olika mycket i olika riktningar. Astigmatism kan kombineras med andra synproblem som myopi och hyperopi. Den som har astigmatism upplever ofta en otydlig synskärpa både på långt och nära avstånd. Vid svag astigmatism är synskärpan ofta bra men ögonen upplevs mer trötta.
Ögonlaser kan korrigera astigmatism genom att forma om och “jämna” till hornhinnan.

Vad behöver du veta om ögonlaser?

Ögonlaser är en snabb, säker och smärtfri behandling. Dem två vanligaste metoderna för ögonlaser är FS-LASIK och LASEK. Fyll i Liremas konstnadsfria frågeformulär för att ta reda på om ögonlaser kan vara lämpligt för dig.
Ögonlaser kan ge livsförändrande fördelar för patienter med närsynthet, översynthet eller astigmatism.
Här är några patienters erfarenheter av ögonlaser hos oss på Lirema Ögonklinik.
Upptäck om ögonlaser är lämpligt för dig.

Vad är skillnaden mellan FS-LASIK och LASEK?

FS-LASIK är en trygg och relativt smärtfri ögonoperation som innebär en kort läkningstid med snabbt förbättrad syn vilket föredras av många i nutidens hektiska tillvaro.

FS-LASIK genomförs med två lasermaskiner. En tunn flik i hornhinnan görs med hjälp av en Femtosekundlaser, fliken viks åt sidan och därefter sker synfelskorrigeringen med Excimerlaser genom att forma om hornhinnan. När synfelet har korrigerats viks fliken tillbaka. De flesta patienter njuter av en förbättrad syn direkt efter FS-LASIK.

LASEK är en ytlig ögonoperation och rekommenderas framförallt vid tunna hornhinnor och högre synfel. I dessa fall undviker man att göra ett snitt i hornhinnan och istället används en svag alkohollösning för att lösgöra hornhinnnans yttersta cellskikt. Därefter sker synfelskorrigeringen enbart med en lasermaskin, Excimerlaser. Vid LASEK kan man uppleva tårbildning, ljuskänslighet och smärta i 1-3 dagar.

Utöver skillnaden i smärtkänslighet under den tidiga postoperativa tiden så är det framförallt återhämtningen som varierar mellan de olika metoderna. Med FS-LASIK kan många återgå till vardagen redan dagen efter operation. Men vid LASEK behöver man låta ögonen återhämta sig i ca 1 vecka.

Upptäck mer om ögonlaser här, vill du boka en förundersökning kan du istället göra det direkt här.