E-konsultation

Hos 4 av 5 människor kan god syn återställas

Enligt Världshälsoorganisationen har 285 miljoner människor någon form av synnedsättning och i 80 procent av fallen finns möjlighet att förbättra synen eller återställa den helt. Precis som i andra länder blir det blir ögonlaseroperationer alltmer populära i Sverige. Vi pratade med Rasa Jankauskiene, ögonläkare/mikrokirurg på Eye Clinic Lirema, om varför människor väljer att genomföra en ögonlaseroperation, varför det verkar som att läkare undviker att själva ta tillfället i akt och vad som är det bästa receptet för en god syn.

Du har arbetat som ögonläkare under tre decennier – vad är tendenserna i Norden när det kommer till synförändringar?

Faktum är att majoriteten av de patienter som besöker kliniken är mellan 25 och 35 år och antalet tenderar att öka. Den huvudsakliga anledningen kanske är att den ekonomiska situationen i världen är lite bättre nu. Priset för synkorrigering i förhållande till lönen har ändrats drastiskt jämfört med förra årtiondet. Nu tycks priset för en god syn och ett bekvämt liv inte vara så högt. Sociala medier och annan informationsspridning spelar en stor roll – folk har mer kunskap och har redan bestämt vilken behandlingsmetod de vill ha när de kommer för en konsultation. Den vanligaste anledningen för en laserkorrigering för patienter som är närsynta, långsynta eller astigmatiska är att de är trötta på glasögon och kontaktlinser, de har hört bra feedback och föredrar ögonlaseroperation.

Enligt senaste data har det under de senaste 28 åren utförts över 16 miljoner ögonlaseroperationer världen över. Vad är det som patienter förväntar sig innan operationen och vad njuter de mest av efter ingreppet?

Patienter kommer till konsultationen med information om sin situation – hur bra det är att övervinna sin rädsla och ta chansen att genomgå en operation. Många människor vill få tillbaka sin frihet, spara tid och pengar i framtiden och slippa hantera glasögon och kontaktlinser som ska bytas ut i tid, som inte får glömmas bort utan måste tas ut innan läggdags. Vi ger gärna råd till patienter och besvarar deras frågor. Efter omfattande undersökningar kan vi ge besked om hur mycket synen kan förbättras med en operation. Det är viktigt att klargöra vilka förväntningar patienten har på operationen och vad patienten vill uppnå med operationen. Om förväntningarna är större än vad som kan uppnås med ingreppet så rekommenderar vi inte en operation.
Hittills har jag genomfört cirka 7 000 ögonlaseroperationer och har träffat på patienter med en stor variation av synnedsättningar, både de som ser dåligt men inte använder glasögon och de som använder glasögon men ändå har dålig syn. Den mest minnesvärda var en 78 år gammal patient som tidigare genomgått flera ögonoperationer för retinal degeneration, makuladegeneration och linsimplantation och ändå såg dåligt. Vi uppnådde ett mycket bra resultat med ögonlaseroperation och patienten blev mycket nöjd. Även i de mest utmanande situationerna kan synen ibland korrigeras och livskvaliteten kan förbättras drastiskt.

Resultaten av operationerna är uppenbara, men det förekommer att patienter är rädda för att det kan vara smärtsamt och orsaka torra ögon. Stämmer det?

Alla oroar sig över hur saker ting går till under operationen. Under konsultationen informerar vi patienten om hur han/hon kan känna under ingreppet. Ingen av patienterna har känt smärta eftersom de fått lokalbedövande ögondroppar som förhindrar det. Om patienten inte känner någon smärta några timmar efter operationen kan han eller hon tryggt åka hem. Det blir lite tuffare dagen efter operationen, under tiden då ögonen läker, vilket är kroppen naturliga reaktion på ingreppet. På kliniken ger vi varje patient ytterligare ögondroppar och mediciner som lindrar om patienten känner obehag eller liknande under läkningsprocessen. Det är väldigt individuellt hur det upplevs, några upplever den postoperativa perioden som om ingenting hade hänt medan andra behöver vila och kan inte gå till jobbet.

Tidigare trodde man att ögonlaseroperationer kunde orsaka torra ögon, men de senaste patientstudierna visar att torra ögon är helt oberoende av ingreppet. Istället har de patienter som klagat mest över torra ögon innan operationen upplevt en förbättring efter ingrepp med femtosekund- och excimer-laser.

Om ögonlaseroperation är så bra varför kan vi då se ögonläkare som ändå bär glasögon?

Jag får faktiskt ofta frågan från patienter om inte jag behöver glasögon eller har genomgått en ögonlaseroperation själv. Det cirkulerar några myter bland allmänheten om att ögonläkare som genomför dessa operationer undviker dem, och det kommer från att patienter ser mikrokirurger som bär glasögon på kontoret. Jag vill snabbt avfärda denna myt eftersom läkare visst genomgår ingreppet. Jag har genomfört ögonlaseroperationer på flera av mina kollegor och deras barn. Jag tror att myten uppstått på grund av att patienter ser läkare som är i åldern 40–45 år och som bär glasögon. Vilket vanligtvis beror på att ögat förändras naturligt i den åldern och alla människor, vare sig de är läkare eller inte, kan behöva läsglasögon. Denna process kallas prebyopi. Ögonlaseroperationer botar inte det så en person som genomgått en operation kan ändå behöva läsglasögon. Det är den huvudsakliga anledningen till att ingreppet inte rekommenderas till patienter som är i 45-årsåldern och uppåt.

Läkare som har de rätta förutsättningarna för att genomgå operationen gör det, men eftersom ögat ser orört ut efter operationen kan inte patienten se om läkaren har genomgått ingreppet eller om läkaren helt enkelt rent naturligt inte behöver glasögon. Sådan information läggs det ingen vikt vid under konsultationen, det är inte prioriterat eftersom konsultationstiden är till för patienten. Den tredje grejen är att några människor gillar glasögon, det kanske passar deras stil, förskönar ansiktet och glasögonen kanske inte ens har linser utan fönsterglas.

Vilka recept på friska ögon rekommenderar du?

Den huvudsakliga faktorn för bra syn är att vara utomhus, titta på långt håll och njuta av den friska luften. Att arbeta med saker på nära håll och titta på en liten skärm leder till att myopi utvecklas, särskilt hos yngre människor när ögonen fortfarande växer. Gener har också inverkan på synen, det kan vi inte bortse från, men genom att ta hand om våra ögon kan vi skapa bättre förutsättningar och undvika många sjukdomar. Att träna ögonen är också bra, men det tar tid och oftast är det bästa att vara utomhus – det ger friska ögon och en mer stimulerad hjärna. Mitt personliga recept för friska ögon är att ha en positiv attityd till livet, på så sätt kan du få bra syn och hela din kropp blir frisk och mår bra.

Gör en gratis online konsultation så återkommer vi inom kort med ett svar om ögonlaser passar dig.