E-konsultation

Rulla med blicken i en cirkel

Rulla med blicken i en cirkel

Sitt rakryggad och avslappnad på en stol. Titta åt vänster och rulla sedan långsamt med blicken medurs i en cirkelrörelse. Upprepa rörelsen fem gånger medurs för att sedan växla och rulla med blicken fem gånger moturs. Repetera övningen tre gånger.