E-konsultation

Flytta blicken diagonalt

Flytta blicken diagonalt

Börja med att titta rakt fram. Titta sedan snett nedåt åt vänster och flytta därefter blicken diagonalt och snett uppåt åt höger. Fokusera en stund i ytterlägena, upprepa övningen fem gånger och titta sedan rakt fram. Därefter gör du samma övning fast åt motsatt riktning genom att titta snett nedåt åt höger och flytta blicken uppåt åt vänster, även fem gånger åt detta håll. Repetera övningen tre gånger.