E-konsultation

Knip med ögonen

Knip med ögonen

Slut ögonen och knip sedan med ögonlocken hårt i 2-3 sekunder. Slappna sedan av i musklerna kring ögonen för att sedan knipa ihop ögonlocken igen. Repetera denna övning tio gånger.