Kontakt Kontakt
Pricer Priser
registration E-konsultation
meniu MENU

Massera ögonen

Massera ögonen

Massera ögonen


Slut ögonen och massera försiktigt med fingrarna på ögonlocken i små cirkelrörelser. Använd enbart ett lätt tryck – det är viktigt att inte trycka för hårt mot ögonen. Gör tio cirkelrörelser medurs och sedan tio till moturs.